جشن تولد

جشن تولد، از رسوم کهن ایران زمین است و نمایانگر زادروز هر کس در هر سنی بوده است؛ افراد در همه طبقات برای عزیزان خود، در روز متولد شدنشان مجالس شادی و میهمانی برگزار می کنند و روز میلادشان را با کسانی که دوستشان دارند جشن می گیرند.

تشریفات مجالس اکسیر، برگزاری چنین روز فرخند ه ای را به بهترین نحو ممکن به عهده می گیرد، تا مشتریان محترم از جشن تولد عزیزان خود، کمال لذت را ببرند و این روز را در خاطره ها ثبت کنند.

تولدجشن تولد