سالگرد ازدواج

خدمات مجالس اکسیر، سالگرد ازدواج را که مهمترین روز در هر سال زندگی مشترکتان محسوب می شود، با بهترین و مدرن ترین متد روز، برای شما برگزار می کند.

زندگی مشترک، شیرینی های خاص خودش را دارد. عشق و درک متقابل، زندگی را برای زوجین زیباتر می سازد و شما می توانید با برگزاری سالگرد ازدواج تان، خاطره با هم بودنتان را در کنار عزیزانتان جشن بگیرید و در چنین شب فراموش نشدنی، لحظات خاطره انگیز گذشته را بار دیگر زنده نمایید.

 سالگرد ازدواج