تشریفات مجالس اکسیر

نظرات مشتریان

به نام آفریدگار عشق و دوستی زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست          هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته بجاست          خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد… این صفحه از سایت مختص شماست ؛ هر چه دل تنگتان می خواهد بگویید : از […]

ادامه مطلب