دیزاین جایگاه عروس و داماد

جایگاه عروس و داماد، از مهمترین قسمت های جشن عروسی محسوب می گردد که باید جلوه زیبا و دیزاینی مجلل داشته باشد و جایگاه عروس و داماد باید از جایگاه سایر میهمانان متمایز شود.

تشریفات مجالس اکسیر ، با در نظر داشتن سلیقه مشتری، جایگاه های متنوع با طراحی های مدرن و کلاسیک را در فضای جشن برای عروس و دامادهای عزیز به وجود می آورد.